dnes je 7.7.2022

Input:

Povinnosti osôb v súvislosti s oslobodením od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom v roku 2022

30.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.1 Povinnosti osôb v súvislosti s oslobodením od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom v roku 2022

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. sa oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom nevzťahuje na dodanie tovarov, ktoré sú určené na konečné použitie alebo spotrebu, a dodanie s tým súvisiacich služieb.

Výška splatnej dane pri ukončení režimu alebo uvedenej situácie zodpovedá výške dane, ktorá by bola splatná, keby každý uskutočnený zdaniteľný obchod podliehal dani. Osoba, ktorá spôsobí, že sa na tovar prestane vzťahovať režim alebo uvedená situácia, je povinná platiť daň. Ak osoba nie je platiteľom, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň predtým, ako sa