dnes je 22.7.2024

Input:

Postup platiteľa dane pri vývoze v roku 2023

18.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.04.1.4 Postup platiteľa dane pri vývoze v roku 2023

Ing. Ján Mintál

Podľa § 47 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) je oslobodené od dane  dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na  území tretieho štátu.  Rovnako oslobodené od dane  je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený kupujúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu, ak kupujúci nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko, s výnimkou dodania tovaru, ktorý prepravil kupujúci za účelom vybavenia, zásobenia pohonnými látkami a potravinami výletných lodí, súkromných lietadiel alebo akýchkoľvek dopravných prostriedkov na súkromné použitie.

Odoslanie  alebo  prepravenie  tovaru  do miesta určenia na území tretieho štátu  je platiteľ dane povinný preukázať colným