dnes je 14.4.2024

Input:

Poškodenie stavebného stroja počas nájmu z pohľadu DPH v roku 2024

28.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.2 Poškodenie stavebného stroja počas nájmu z pohľadu DPH v roku 2024

Ing. Ivana Glazelová


Otázka:

Slovenský dodávateľ prenajal našej slovenskej spoločnosti stavebný stroj. V dôsledku nesprávnej manipulácie našej posádky stroja došlo k jeho poškodeniu.

Dodávateľovi stroj opravila česká firma a doručila mu faktúru za opravu stroja, bez DPH (oslobodenie od dane podľa § 64 ZDPH).

Túto opravu nám náš dodávateľ v plnej výške refakturoval ako poškodenie stroja počas nájmu“ s nulovou sadzbou DPH (bez uvedenia titulu fakturácie bez DPH).

Bol takýto spôsob fakturácie bez DPH správny?

Posudzujeme tento prípad ako škodu a preto nefakturoval s DPH? (vada bola odstránená-opravená).

Je takáto faktúra pre nás daňovým výdavkom?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 26 ods. 6 ZoÚ - Na účely tohto zákona sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie