dnes je 22.7.2024

Input:

Pomerné odpočítanie dane (DPH)

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.11 Pomerné odpočítanie dane (DPH)

Ing.  Ján Mintál

Ak platiteľ dane kúpi tovar alebo službu, ktorá je určená súčasne pre plnenia s možnosťou odpočítania dane, ako aj pre plnenia bez možnosti odpočítania dane (§ 28 až 42 ZDPH), môže odpočítať daň len vo výške, ktorá zodpovedá pomeru plnení s možnosťou odpočítania dane ku všetkým plneniam – platiteľ kráti daň koeficientom.

Koeficient sa podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH určí podielom z údajov za kalendárny rok, kde v čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb za kalendárny s odpočítateľnou daňou a v menovateli je hodnota bez dane zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok. Vypočítaný koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

Pri výpočte koeficientu do čitateľa a do menovateľa platiteľ dane podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH však neuvádza:

  • predaj podniku alebo jeho časti tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,