dnes je 14.4.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 19/2024 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

27.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.642 Podrobnosti k vyhláške č. 19/2024 Z. z. – Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

JUDr. Renáta Považanová

Od 1. marca 2024 nastáva účinnosť novelizačnej právne úpravy vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších