dnes je 16.7.2024

Input:

Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

20.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.1 Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

Ing. Ján Mintál

Na základe ustanovenia § 57 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „daňový poriadok”) môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach (ďalej len „povolenie odkladu/splátok”) za podmienok, ktoré určí Finančné riaditeľstvo SR a uverejní ich na svojom webovom sídle.

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

  1. zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;
  2. u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti, a to hlavne v dôsledku mimoriadnej