dnes je 16.7.2024

Input:

Platenie preddavkov na daň pri predĺženej lehote na podanie DP v roku 2024

26.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.2 Platenie preddavkov na daň pri predĺženej lehote na podanie DP v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostníkovi z podaného daňového priznania za rok 2022 vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov. Predĺžil si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 do 30. júna 2024. Z daňového priznania za rok 2023 podaného v máji 2024 mu už nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Vznikla mu povinnosť zaplatiť II. štvrťročný preddavok splatný 30. júna 2024?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie