dnes je 7.7.2022

Input:

Oslobodenie od dane v daňovom sklade v roku 2022

30.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.2 Oslobodenie od dane v daňovom sklade v roku 2022

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v daňovom sklade, je možné oslobodenie od dane z pridanej hodnoty.

Tovaru, ktoré sa oslobodenie týka sú ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s oktánovým číslom (RON) menej ako 95, ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98, ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac, ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %, ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného %, ropné oleje a