dnes je 19.1.2021

Input:

Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov v roku 2020

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.44 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Oslobodený od dane je neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov. Oslobodenie od dane sa uplatní na dovoz tovaru, ak jeho hodnota celkom nepresahuje 430 eur na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, 150 eur na osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na dopravný prostriedok, 300 eur na inú ako uvedenú osobu. Na účely uplatňovania peňažných limitov sa hodnota jednotlivého tovaru nemôže rozdeliť. Na účely uplatňovania takéhoto oslobodenia sa neprihliada na hodnotu osobnej batožiny cestujúceho, ktorá sa dováža dočasne alebo sa dováža spätne po jej dočasnom vývoze, a hodnotu liekov nevyhnutných na osobnú potrebu cestujúceho.

Pričom cestujúcim leteckou dopravou je osoba cestujúca leteckým dopravným prostriedkom okrem dopravného prostriedku súkromného rekreačného lietania. Súkromným rekreačným lietaním je použitie lietadla jeho vlastníkom alebo inou osobou na základe nájomného vzťahu alebo iného vzťahu na iné ako