dnes je 16.7.2024

Input:

Oprava odpočítanej dane v roku 2023

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.1 Oprava odpočítanej dane v roku 2023

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane zákonom stanovená skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň.

Pod zákonom stanovenou skutočnosťou rozumieme, že základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru, pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti, ako aj pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave