dnes je 16.7.2024

Input:

Odpočítanie DPH pri registrácii

29.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.2.5 Odpočítanie DPH pri registrácii

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Mal by som otázku k odpočítaniu DPH pri prvom daňovom priznaní po registrácii:

Zdaniteľná osoba (právnická osoba) bola registrovaná na daň z pridanej hodnoty ku 10.04. Môže si odpočítať DPH za dodanie služieb personálnej agentúry (recruiting - pohovorovanie a nástup manažérov do zamestnania), dodanie laptopov (pre nových zamestnancov) a projektové služby (príprava dokumentácie pri výstavbe haly), ktoré boli dodané pred registráciou (10.04.)?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže, odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu (zákona č.