dnes je 17.8.2022

Input:

Novelizácia vrátenia dane ozbrojeným silám od 1. júla 2022

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.4 Novelizácia vrátenia dane ozbrojeným silám od 1. júla 2022

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. vrátenie dane z pridanej hodnoty sa týka aj ozbrojených síl iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, pričom novelizácia nadobúda platnosť od 1. júla 2022.

Ozbrojené sily iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, majú nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách tovarov a služieb určených na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak sa tieto ozbrojené sily podieľajú na spoločnom obrannom úsilí. Od 1. júla 2022 majú ozbrojené sily iného členského štátu nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách