dnes je 17.8.2022

Input:

Novelizácia nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu od 1. júla 2022

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.1 Novelizácia nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu od 1. júla 2022

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu. Od 1. júla 2022 je v platnosti, že za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám členského štátu, ako aj špecifikácia kto je osoba identifikovaná pre daň.

Od 1. júla 2022 vstupuje do platnosti, že za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám