dnes je 27.9.2023

Input:

Novela zákona o DPH – nájomné bývanie - schválená

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:24

Kapitoly videa

Na webinári bude rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala od 1. januára 2022 a od 1. júla 2022.

 

Budeme sa zaoberať konkrétne nasledovnými témami:

 

Osvedčenie o registrácii – tzv. registračná kartička pre DPH sa ruší; 
Doplnenie určenia základu dane pri zálohovaných jednorazových plastových obalov na nápoje (PET flaše);
Spresnenie opravy opravenej odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke;
Zmeny týkajúce sa subjektov, ktoré  uplatňujúcu osobitnú úpravu (§ 68a až §68c);
Rozšírenie Inštitútu ručenia platiteľa DPH;
Vrátenie nadmerného odpočtu bude možné len na registrovaný bankový účet;
Úmrtie platiteľa dane - fyzickej osoby a pokračovanie podnikania;
Nadobudnutie, dodanie a dovoz tovaru v rámci členských štátov použitých na spoločnú obranu;
Vrátenie DPH ozbrojeným silám iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier.
 

Taktiež si stručne predstavíme novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadväzuje na zákon č. 222/2022 Z.z. o štátnej podpore nájomného bývania, ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára 2023, napriek tomu, že plánovaná účinnosť bola od 1. októbra 2022

Lektor

Ing. Zuzana Sidorová

Ing. Zuzana Sidorová

Je absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, certifikovaný daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. V oblasti daňového poradenstva pôsobí viac ako 10 rokov. Špecializuje sa na slovenské aj medzinárodné daňové právo, transferové oceňovanie, daň z príjmov právnických osôb, DPH a v neposlednom rade aj daňové kontroly. V poslednom období sa venuje aj publikačnej činnosti, a taktiež interným školeniam v malých tímoch.