dnes je 30.9.2022

Input:

Nárok na odpočet DPH v roku 2022

19.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.3 Nárok na odpočet DPH v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová


Otázka:

Kedy vzniká slovenskému platiteľovi nárok na odpočet DPH v tomto prípade:

Slovenský platiteľ DPH fakturuje na základe objednávky (bez zmluvy) slovenskému platiteľovi „Support services” na obdobie od 11.5.2022 do 30.9.2024. Na faktúre uvádza tieto dátumy:

Dátum vystavenia: 17.6.2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.6.2022

Dátum splatnosti: 16.8.2022.

Otázka znie:

Slovenský platiteľ – odberateľ - bude mať právo na odpočet DPH v deň úhrady faktúry (16.8.2022)?

Vystavil dodávateľ správne faktúru, pri ktorej požaduje platbu za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov (podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDPH)?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 19 ods. 3 zákona o DPH - Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za