dnes je 29.11.2022

Input:

Najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH v roku 2022

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1.3 Najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Registračná povinnosť

Pri povinnej registrácii pre daň podľa § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, pri dobrovoľnej registrácii pre daň podľa § 4 ods. 2 zákona o DPH ako aj pri registrácii zdaniteľnej osoby za platiteľa dane „zo zákona” podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH sa od 1. januára 2022 vypustila povinnosť vydávať osvedčenie o registrácii pre daň. Rovnako sa nevydáva osvedčenie o registrácii pre daň pri registrácii osôb podľa § 7 a § 7a zákona o DPH.

S účinnosťou od 1. januára 2022 došlo podobne v rámci ustanovenia § 4b zákona o DPH k úprave príslušných ustanovení, súvisiacej so zrušením povinnosti správcu dane vydávať osvedčenie o registrácii pre daň, v prípade zmeny registrácie skupiny v zrušení povinnosti vykonať zmeny v osvedčení o registrácii pre daň. O zmene registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia ďalšieho