dnes je 7.7.2022

Input:

Náhrada spôsobenej škody z pohľadu DPH v roku 2022

30.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.2.1 Náhrada spôsobenej škody z pohľadu DPH v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová


Spoločnosť A spôsobila našej spoločnosti škodu neodborne prevedenou prácou. Poisťovňa nevykonala plnenie v náš prospech z horeuvedeného dôvodu. Na základe tejto skutočnosti si od spoločnosti A nárokujeme preplatenie nákladov spojených s uvedením do pôvodného stavu. V týchto prácach sa nachádza aj faktúra s prenesením daňovej povinnosti. Súčet a druh nákladov, ktoré chceme prefakturovať ako náhradu spôsobenej škody sa skladajú z prác s DPH a aj s prenesením daňovej povinnosti.

Naša vystavená faktúra sa musí rozdeliť na náklady s DPH a na službu s prenesením daňovej povinnosti, nakoľko aj my sme ju prijali s prenesenou daňovou povinnosťou?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Režim DPH bude závisieť od Vašich dohodnutých zmluvných podmienok. Napríklad v prípade, že budete fakturovať zmluvnú