dnes je 14.4.2024

Input:

Místo plnění

23.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Místo plnění

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Právní úprava

§ 7 až § 12 ZDPH

 

Při určení místa plnění je potřeba vědět, zda je převáděna nemovitá věc, dodáváno zboží nebo poskytnuta služba. U dodávek zboží je nutno rozlišit, jestli se jedná o dodání zboží s instalací či montáží či bez a zda s přepravou nebo bez. Speciální režim je nastaven u dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu. U služeb hraje roli, o jaký typ služby se přesně jedná, a také, jaké osobě je služba poskytnuta.

Místo plnění při dodání nemovité věci

Právní úprava

§ 7 odst. 9 zákona o DPH

Příklad

Plátce dodá libovolnému kupujícímu nemovitou věc, která se nachází v tuzemsku – místo plnění se nachází v tuzemsku, prodej se tedy bude řídit tuzemským zákonem o DPH – bude se jednat o osvobozené či zdanitelné plnění (§ 56 ZDPH), případně plnění může podléhat režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92d ZDPH) – řádek 1, 2, 25 nebo 50 přiznání. Pokud plátce bude prodávat nemovitou věc