dnes je 1.12.2023

Input:

Miesto dodania služby pri osobitnej úprave uplatňovania DPH pre cestovné kancelárie

16.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.4 Miesto dodania služby pri osobitnej úprave uplatňovania DPH pre cestovné kancelárie

Ing. Ján Mintál

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) ukladá v zmysle ustanovenia § 65 povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu zdaňovania služieb cestovného ruchu cestovným kanceláriám a cestovným agentúram, ale taktiež aj iným platiteľom DPH (ďalej len „cestovná kancelária”), v prípade, ak obstarávajú od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty a tieto vo vlastnom mene predávajú zákazníkom (napr. osobitnú úpravu zdaňovania služieb cestovného ruchu je povinná uplatniť aj  vzdelávacia agentúra - platiteľ DPH, pri predaji študijného pobytu študentovi, v rámci ktorého pre študenta obstará od iných dodávateľov napr. ubytovanie, stravovanie a dopravu). Služby cestovného ruchu obstarané od