dnes je 22.7.2024

Input:

Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu

15.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.3 Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „ Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu.“

Zákon o DPH preberal do svojich ustanovení smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). Smernica o DPH bola v ustanoveniach, ktoré sa týkajú dovozu a miesta zdanenia dodávok plynu a elektriny, naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2009/162/EÚ z 22. decembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré