dnes je 20.9.2021

Input:

Metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

31.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.08.1.3 Metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vzhľadom na zákon č. 344/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”), vydáva metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona o DPH. Do metodického pokynu boli prevzaté všetky časti doteraz platného metodického pokynu, ktoré neboli novelou zákona dotknuté.

Ustanovenie § 81 zákona o DPH upravuje zrušenie registrácie pre daň platiteľa dane, ktorý je registrovaný podľa § 4 a § 5 zákona o DPH.

S účinnosťou od 01. 07. 2021