dnes je 27.3.2023

Input:

Malá zásielka tovaru neobchodného charakteru

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.2 Malá zásielka tovaru neobchodného charakteru

Ing. Ján Mintál

Vychádzajúc z §48 ods. 14 zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2023 sa malou zásielkou tovaru neobchodného charakteru na účely § 48 ods. 2 písm. a) zákona o DPH rozumie zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak

  1. je zasielaná príležitostne,
  2. obsahuje tovar určený výlučne na osobnú spotrebu príjemcu alebo členov jeho domácnosti a povaha a množstvo tovaru nevzbudzuje podozrenie, že príjemca tovaru alebo členovia jeho domácnosti použijú tento tovar na obchodné účely, a
  3. hodnota zásielky nepresahuje 45 eur.

Z dôvodu aplikačných problémov a nejasného vzťahu medzi colnými predpismi a predpismi upravujúcimi DPH sa teda od 1.1.2023 precizuje, čo sa na účely zákona o DPH považuje za malú zásielku tovaru neobchodného charakteru, ktorej dovoz je oslobodený od DPH. Ak bude