dnes je 20.5.2024

Input:

Malá zásielka tovaru neobchodného charakteru

19.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.10 Malá zásielka tovaru neobchodného charakteru

Ing. Ján Mintál

Vychádzajúc z § 48 ods.2 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) je od DPH oslobodený taký tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa colných predpisov, ak ide o tzv. malé zásielky tovaru neobchodného charakteru a v prípade ak ide o dovoz kávy alebo čaju, oslobodenie sa vzťahuje na 500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie resp. 100 gramov čaju alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie.

Malou zásielkou tovaru neobchodného charakteru sa pritom na uvedené účely rozumie zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak

  1. je zasielaná príležitostne,
  2. obsahuje tovar určený výlučne na osobnú spotrebu príjemcu alebo členov jeho domácnosti a povaha a