dnes je 16.7.2024

Input:

Konkurz ako prekážka prevádzkovania živnosti

21.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.2 Konkurz ako prekážka prevádzkovania živnosti

Ing. Ján Mintál

Napriek tomu, že podnikateľ spĺňa tak všeobecné, ako aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti, sú v živnostenskom zákone upravené tzv. prekážky, ktoré bránia podnikateľovi živnosť prevádzkovať. Živnostenským zákonom vymedzené prekážky prevádzkovania živnosti sa vzťahujú okrem iného aj ku konkurznému konaniu.

Taká fyzická osoba, na ktorej majetok bol zrušený konkurz, nemôže prevádzkovať živnosť v období troch rokov po zrušení tohto konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania. Druhé časové obmedzenie prevádzkovania živnosti je viazané na skutočnosť, keď dôjde k vysporiadaniu posledného záväzku, ktorý sa v zmysle právoplatného rozvrhového uznesenia súdu viaže k predmetnému konkurzu. Prevádzkovať živnosť totiž nemožno skôr, ako po jednom roku od vysporiadania takýchto záväzkov.

To znamená, že doba,