dnes je 20.6.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 85km Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.26 Komentár k ZDPH § 85km Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos; Ing. Zuzana Sidorová


§ 85km

(1) Daňový úrad zastaví registračné konanie podľa osobitného predpisu,38) ak zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39, podala žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2022 a táto zdaniteľná osoba vezme žiadosť o registráciu pre daň späť pred dňom doručenia rozhodnutia o registrácii pre daň.

(2) Ustanovenie § 25a ods. 2 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023 sa uplatní na pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, pri ktorých 150 dní od splatnosti uplynulo po 31.