dnes je 20.6.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácie

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.1 Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácie

Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos; Ing. Zuzana Sidorová


§ 81

(1) Žiadosť o zrušenie registrácie pre daň môže podať platiteľ, ak je

a)registrovaný podľa § 4, a to najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur,

b)registrovaný podľa § 4 a dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39, a odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku uskutočňovať výlučne dodania tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42, alebo

c)registrovaný podľa § 5 a odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku uskutočňovať výlučne dodania tovarov a služieb podľa § 5 ods. 1 písm. a)