dnes je 22.7.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 78a Kontrolný výkaz

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.3 Komentár k ZDPH § 78a Kontrolný výkaz

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos; Ing. Zuzana Sidorová


§ 78a

(1) Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Platiteľ nie je povinný podať kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorom

a) nie je povinný uviesť žiadne údaje o plneniach,

b) je povinný uviesť len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 alebo § 47 a súčasne v ktorom neuvádza údaje o odpočítaní dane alebo uvádza len odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. d).

(2) Kontrolný výkaz musí obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v tomto členení:

a) údaje z každej faktúry, ktorú