dnes je 20.5.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamov

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamov

Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Mgr. Adam Korkos; Ing. Zuzana Sidorová


§ 70

(1) Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, o prijatí služieb z iného členského štátu a o dovoze tovaru. V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane; v záznamoch platiteľ uvedie zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonal odpočítanie dane alebo pomerné odpočítanie dane. Platiteľ vedie záznamy aj o