dnes je 6.7.2022

Input:

Komentár k ZDPH § 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

6.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5 Komentár k ZDPH § 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál


§ 43

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

(1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom alebo treťou osobou na účet predávajúceho alebo na účet nadobúdateľa, ak

a) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby v inom členskom štáte, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, a

b) nadobúdateľ podľa písmena a) je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte a oznámil svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte dodávateľovi.

(2)