dnes je 9.12.2023

Input:

Komentár k ZDP § 1 Predmet úpravy

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.1 Komentár k ZDP § 1 Predmet úpravy

Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál§ 1

(1) Tento zákon upravuje

a) daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „daň“),

b) spôsob platenia a vyberania dane.

(2) Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo dohoda, ktorá bola uzatvorená alebo schválená vládou Slovenskej republiky a ktorá upravuje zdanenie a s tým súvisiace právne vzťahy vo vzťahu k nesamosprávnym územiam, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne (ďalej len „medzinárodná zmluva“), má prednosť pred týmto zákonom.Ods. 1 vymedzuje predmet úpravy zákona o dani z príjmov – tento zákon upravuje:

  • daň z príjmov fyzickej osoby,

  • daň z príjmov právnickej osoby,

  • spôsob platenia a vyberania dane z príjmov [poznámka: pri správe daní z príjmov - a teda aj pri