dnes je 16.7.2024

Input:

Jednoúčelový poukaz a DPH v roku 2023

17.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.07.1.2 Jednoúčelový poukaz a DPH v roku 2023

Ing. Ján Mintál

Jednoúčelovým poukazom je v zmysle § 9a ods. 1 písm. b) ZDPH poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a DPH splatná z tohto tovaru alebo služby. Pri jednoúčelovom poukaze musí byť zrejmé zaobchádzanie na účely DPH a priraditeľné príslušnému dodaniu tovaru alebo služby, a to už pri vystavení poukazu. To znamená, že pri vystavení poukazu je známe:

  • -> miesto dodania tovaru alebo služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje a
  • -> suma prislúchajúcej DPH na základe sadzby platnej pre konkrétne tovary alebo služby, príp. oslobodenie od DPH.

Pri jednoúčelovom poukaze musí byť v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo služby, t. j. štát, v ktorom k dodaniu tovaru alebo služby dôjde. Pri tovare sa miesto dodania určí podľa § 13 a 14 zákona o DPH. Pri