dnes je 30.9.2022

Input:

Inštitút nedôveryhodne uskutočneného obchodu a odpočet DPH v roku 2022

19.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.5 Inštitút nedôveryhodne uskutočneného obchodu a odpočet DPH v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová


Otázka:

Aké sú vaše skúsenosti s legislatívou účinnou od 1.1.2022 a dodržaní všetkých podmienok, kedy daňovník “vedieť mal a vedieť mohol“, teda neprepojené subjekty, bežné trhové ceny, aj overenie účtu dodávateľa na FS. Uznajú v tomto prípade odpočet DPH, alebo ďalej pokračuje inštitút “nedôveryhodne uskutočneného obchodu“?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH - Platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí podľa § 69b za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť