dnes je 9.12.2023

Input:

Informácia k zastupovaniu na základe plnomocenstva

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.1.4 Informácia k zastupovaniu na základe plnomocenstva

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Informáciu k zastupovaniu na základe plnomocenstva.“

Vzťahy medzi zastúpeným a zástupcom založené plnomocenstvom sú občianskoprávne vzťahy, ktoré sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zastupovanie pri správe daní má určité špecifiká. V zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) je zastupovanie na základe plnomocenstva upravené v ustanovení § 9 ods. 2 až 5, § 9 ods. 8 až 11.

Právne úkony zástupcu sú prejavy jeho vôle, ale právne následky (práva a povinnosti) vznikajú priamo tej osobe, ktorá je zastupovaná, pokiaľ zástupca koná v rozsahu udeleného plnomocenstva.

Kto sa môže dať zastupovať

Právo vybrať si zástupcu