dnes je 2.3.2024

Input:

Informácia k vráteniu DPH zahraničnej osobe z tretieho štátu

29.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.1.2 Informácia k vráteniu DPH zahraničnej osobe z tretieho štátu

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Informácia k vráteniu DPH zahraničnej osobe z tretieho štátu.“

Táto informácia je určená pre zahraničné osoby, ktoré nie sú usadené na území Európskej únie, t.j. nemajú na území Európskej únie sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa na území Európskej únie obvykle nezdržiavajú (ďalej len „zahraničná osoba z tretieho štátu“) a chcú požiadať o vrátenie DPH zo Slovenska.

Podmienky, ktoré musia byť splnené pri vrátení dane

Podmienky vrátenia dane zahraničnej osobe z tretieho štátu upravujú ustanovenia § 56 až § 58 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH).

Podľa citovaných ustanovení zahraničná osoba z tretieho štátu má nárok na vrátenie DPH