dnes je 14.4.2024

Input:

Fakturácia DPH za opravu poškodeného stroja v roku 2024

27.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.1 Fakturácia DPH za opravu poškodeného stroja v roku 2024

Ing. Ivana Glazelová


Otázka:

Nájomný vzťah medzi našou spoločnosťou (A) a spoločnosťou B, ktorá prenajímala stavebný stroj. ( slovenské spoločnosti,platcovia DPH)

Obchodný vzťah medzi našou spoločnosťou (A) a spoločnosťou C, ktorej zamestnanec stroj obsluhoval. (slov. spoločnosť, platca DPH)

Spoločnosť B objednala opravu poškodeného stroja v českej spoločnosti. Česká spoločnosť im vyfaturovala opravu poškodeného stroja bez DPH - §64 Zákona o DPH.

Následne spoločnosť B “refakturovala“ túto opravu našej spoločnosti (A)- tiež bez DPH.

Naša spoločnosť “refakturuje“ túto opravu spoločnosti C.

Otázka: Bude naša spoločnosť fakturovať tiež bez DPH? Ak áno, na základe ktorého paragrafu zákona o DPH?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 2 ods. 1 Zákona o DPH - Predmetom dane je

a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku