dnes je 1.12.2023

Input:

Faktúra za vstupenky na školenie z pohľadu DPH v roku 2023

25.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.2.1 Faktúra za vstupenky na školenie z pohľadu DPH v roku 2023

Ing Jozef Pohlod


Otázka:

Dodávateľ, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby nám vystavil dňa 23.10.2023 riadnu faktúru s DPH za vstupenku na školenie - “Konferenciu pri príležitosti 30. výročia legálnej metrológie na Slovensku“ , ktorá sa bude konať v dňoch 15.-16.11. 2023. Faktúra je splatná 06.11.2023. Termín dodania služby uvedený na faktúre je 23.10.2023.

Je takýto postup správny ? Keď sme žiadali vystaviť zálohovú faktúru, dodávateľ odmietol.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Pohľad autora na problematiku:

Zákon o DPH upravuje lehoty pri vystavovaní faktúr v ustanovení § 73. Platiteľ, ktorý je povinný podľa § 72 zákona vyhotoviť faktúru, musí túto vyhotoviť najneskôr do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby, prípadne do 15 dní odo