dnes je 16.7.2024

Input:

Faktúra z roku 2023 a jej zaúčtovanie z pohľadu DPH v roku 2024

25.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.2.3 Faktúra z roku 2023 a jej zaúčtovanie z pohľadu DPH v roku 2024

Ing. Jozef Pohlod


Otázka:

Prišla mi faktúra z 30.11.2023. Evidovali sme ju 23.04.2024. Ide o slovenskú faktúru. Môžem si uplatniť DPH do 04/2024 a faktúru naúčtovať do nákladov 2024?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Pohľad autora na problematiku:

Odpočítanie dane je viazané na podmienky v § 49 až 51 zákona o DPH. Podľa § 51 ods.1 písm.a)  právo na odpočítanie dane môže platiteľ uplatniť, ak má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71 zákona o DPH a to najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane.

Ak