dnes je 16.7.2024

Input:

Dovoz tovaru z Číny z hľadiska DPH v roku 2023

25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.07.2.2 Dovoz tovaru z Číny z hľadiska DPH v roku 2023

Ing. Jozef Pohlod 


Otázka:

Chcem sa informovať ohľadne účtovania faktúry z Číny. 06/2023 sme objednali tovar, doručenú FA sme uhradili, tovar nám ešte do konca zdaňovacieho obdobia 06/2023 doručený nebol. Faktúru zaúčtujeme bez DPH 504/321 a následne po doručení tovaru treba riešiť DPH a kontaktovať colnicu? Aké sú povinnosti pri dovoze tovaru z Číny?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH.

Zákon č.199/2004 Z. z. Colný zákon.

 

Pohľad autora na problematiku:

Pri účtovaní nákupu tovaru z Číny postupujete podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 v znení doplnkov, ktorým s ustanovujú o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Obstaranie tovaru, na ktorý ste prijali faktúru a tovar ste ešte neprevzali, pri