dnes je 16.7.2024

Input:

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v roku 2024

17.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.2.2 Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Daňovník prerušil podnikanie od 1. marca 2024 do 28. februára 2025. Po podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie, ktoré sa skončilo 29. februára 2024, podal daňové priznanie v zákonnej lehote, t. j. do 31. marca 2024. Daňovník následne dňa 10. apríla 2024 zistil, že v daňovom priznaní neuviedol vozidlo použité zamestnancom na pracovnej ceste v trvaní od 5. januára 2024 do 12. januára 2024.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov.

Stanovisko:

Ak daňovník až po lehote na podanie daňového priznania – tzn. 10. apríla 2024 zistil, že v už podanom daňovom priznaní v riadnej lehote (do 31. marca 2024 z dôvodu prerušenia podnikania a povinnosti podať daňové priznanie do jedného