dnes je 20.6.2024

Input:

Dodanie tovaru alebo služieb za protihodnotu, ktorou je kryptomena/virtuálna mena

23.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.9 Dodanie tovaru alebo služieb za protihodnotu, ktorou je kryptomena/virtuálna mena

Ing.  Ján Mintál

V zmysle čl.  2 bod 1. písm. a) a c) Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „smernica 112”) DPH podliehajú okrem iného transakcie, ktorými sú dodanie tovaru a poskytnutie služieb za protihodnotu na území členského štátu zdaniteľnou osobou, ktorá koná ako taká. Dani podliehajú iba činnosti ekonomického charakteru vykonávané zdaniteľnou osobou za protihodnotu. Tento článok smernice bol transponovaný do § 2 ZDPH. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ, sa dodanie tovaru a poskytovanie služieb realizuje za protihodnotu a zdaňuje sa len vtedy, ak medzi poskytovateľom uvedeného plnenia a príjemcom existuje právny vzťah, v rámci ktorého dôjde k vzájomnej výmene plnení, pričom odmena prijatá poskytovateľom predstavuje