dnes je 2.3.2024

Input:

Dodanie služby z IČŠ s miestom dodania v SR neplatcovi

28.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.1.3 Dodanie služby z IČŠ s miestom dodania v SR neplatcovi

Ing. Ján Mintál

Ak zahraničný dodávateľ dodá službu, pri ktorej vzniká daňová povinnosť v tuzemsku (miesto dodania služby je SR), sú povinní platiť daň nielen platitelia dane ale aj iné zdaniteľné osoby.

Konkrétne sa v zmysle § 69 ods.2 písm. a) ZDPH táto povinnosť vzťahuje na zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku a ktoré sú povinné platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods.1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH, ktorých miesto dodania je v tuzemsku. Ide teda o:

  • služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor,

  • služby spočívajúce