dnes je 1.12.2023

Input:

Dodanie oslobodené od DPH

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.2.4 Dodanie oslobodené od DPH

Ing Jozef Pohlod


Otázka:

Pod akým paragrafom DPH nastáva nasledovný účtovný prípad:

Spoločnosť A platiteľ DPH DE si objedná u spoločnosti B platiteľ DPH SK ušitie kostýmov.

Spoločnosť A dodá spoločnosti B látky, nite a podobne.

Spoločnosť B platiteľ DPH SK bude fakturovať ušitie kostýmov s rozpisom - druh kostýmu a množstvo.

Prosím pod akým paragrafom DPH sa uskutoční toto plnenie?

15/1 alebo 43?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Pohľad autora na problematiku:

Pokiaľ vykonávate práce na tovare, ktorý Vám poskytol obchodný partner, potom Vám zrejme vzniká problém ako správne túto prácu posúdiť, či ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Z pohľadu zákona o DPH takýto druh práce zákon označuje ako ocenenie hnuteľného hmotného majetku, teda ako práce na hnuteľnom hmotnom majetku. Pod ocenením hnuteľného hmotného majetku sa