dnes je 14.4.2024

Input:

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

20.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.6 Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

Ing. Ján Mintál

Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t. j. pred dosiahnutím obratu 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Možno tiež pripomenúť, že na uvedené účely sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42 zákona o DPH. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 zákona o DPH, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 zákona o DPH, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa