dnes je 30.9.2022

Input:

Dobropis z pohľadu kontrolného výkazu DPH v roku 2022

19.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.4 Dobropis z pohľadu kontrolného výkazu DPH v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová


Otázka:

Ako zaradíme do kontrolného výkazu DPH, dobropis- bonus zo zahraničia, za odobratý tovar v predošlom kvartáli?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 25 ods. 1 ZDPH - Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví

a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,

b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,

c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

§ 53 ods. 1 Zákona o DPH - Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v