dnes je 22.7.2024

Input:

Deň dodania tovaru do iného členského štátu na základe komisionárskej zmluvy

24.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.10 Deň dodania tovaru do iného členského štátu na základe komisionárskej zmluvy

Ing.  Ján Mintál

V prípade dodania tovaru na základe komisionárskej zmluvy, ak je tovar dodaný platiteľom dane z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte (na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 43 ods. 1 až 4 ZDPH), ide o dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, pričom zo strany nadobúdateľa v inom členskom štáte ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu.

Nadobúdateľom tovaru (kupujúcim) v inom členskom štáte môže byť:

  • komisionár, ktorý obstaráva predaj tovaru pre komitenta. V prípade, keď komitent dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu komisionárovi (identifikovanému pre daň v IČŠ) oslobodený od DPH podľa § 43 zákona o DPH, deň vzniku daňovej povinnosti pre komitenta sa určí podľa § 19 ods. 8 zákona