dnes je 27.3.2023

Input:

Darovanie tovaru, ktorý sa prepravuje z tuzemska do iného členského štátu

19.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.7 Darovanie tovaru, ktorý sa prepravuje z tuzemska do iného členského štátu

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Za dodanie tovaru za protihodnotu sa považuje aj bezodplatné dodanie tovaru za podmienky, ak pri kúpe tohto tovaru alebo jeho časti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho časti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná.

Ak platiteľ dane dodá bezodplatne tovar do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte a daň pri tomto tovare bola čiastočne alebo úplne odpočítaná, nesplní podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

V prípade dodania tovaru z tuzemska do iného členského štátu oslobodeného od dane musí ísť o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom a o dodaní tovaru musí byť vyhotovená faktúra. Bezodplatné dodanie tovaru z