dnes je 21.4.2021

Input:

Darovanie nehnuteľnosti spriaznenej osobe z pohľadu zákona o DPH v roku 2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.2.6 Darovanie nehnuteľnosti spriaznenej osobe z pohľadu zákona o DPH v roku 2021

Ing. Monika Ziškayová


Chcem sa opýtať či pri darovanej nehnuteľnosti spriaznenej osobe (neplatič DPH, aj keď je podnikateľ, ale nie je platiteľ DPH), sa v každom prípade odvádza DPH z ceny obvyklej, alebo môžeme postupovať aj v nadväznosti na § 54 zákona o DPH ako pri zmene účelu užívania.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Ustanovenie § 22 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”), definuje, že:

  • ak pri dodaní tovaru osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi, ktorý dodáva tovar,

  • je protihodnota nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu a

  • príjemca plnenia nie je platiteľom alebo je platiteľom, ktorý pri tomto tovare nemá právo na odpočítanie dane v plnom rozsahu,

  • základom dane je trhová hodnota tohto tovaru na voľnom trhu.

Pod pojmom „protihodnota” sa rozumie odplata, ktorú dodávateľ má prijať alebo prijal za dodaný tovar alebo službu, teda obsahuje aj sumu dane a pri určení základu dane, z ktorého sa daň vypočítava, sa odplata zníži o sumu dane.

Záver:

Základ dane podľa § 22 ods. 8 zákona o DPH platiteľ dane však neurčí napríklad v prípade:

  • dodania tovaru alebo služby osobám, ktoré nemajú osobitný vzťah k poskytovateľovi zdaniteľných plnení,

  • dodania tovaru alebo služby osobe, ktorá je platiteľom dane a má osobitný vzťah k platiteľovi