dnes je 16.7.2024

Input:

Daňové priznanie k DzMV za zomrelého živnostníka v roku 2024

21.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.2 Daňové priznanie k DzMV za zomrelého živnostníka v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostník zomrel 21. februára 2024. Pokračovateľom živnosti je manželka do skončenia dedičského konania. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zomrelého živnostníka má dedič podať k 21. máju 2024 alebo až k 31. máju 2024?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stanovisko:

V prípade, ak daňovník zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, je povinný podať dedič, ak je viac dedičov, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, dediča, ktorý podá daňové priznanie, určí správca