dnes je 30.9.2022

Input:

Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2022

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1.2 Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2022

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň, vzniká dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane v tuzemsku. Ak nový dopravný prostriedok z iného členského štátu nadobudne osoba registrovaná pre daň podľa, vzniká tejto osobe daňová povinnosť 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy sa