dnes je 16.7.2024

Input:

Daň z pridanej hodnoty zo zostatkovej ceny budovy, ktorá bola zaradená do majetku SZČO, ktorá zomrela

30.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.2.2 Daň z pridanej hodnoty zo zostatkovej ceny budovy, ktorá bola zaradená do majetku SZČO, ktorá zomrela

Ing. Ivana Glazelová


Otázka:

SZČO mal k dátumu úmrtia v evidencii majetku budovu a je platcom DPH - je tam zostatková hodnota.

Do dedičského konania bude manžel pokračovať v živnosti.

Po skončení dedičského konania mám odviesť DPH zo zostatkovej ceny?

Poznámka: na budovu sme neuplatňovali odpočet DPH ale v priebehu sa budova zatepľovala a tam už sme mali nárok na odpočet.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 83 ods. 1 Zákona o DPH - Fyzická osoba, ktorá pokračuje v podnikaní po úmrtí platiteľa (ďalej len „osoba pokračujúca v podnikaní”), oznámi túto skutočnosť daňovému úradu, ktorý bol príslušný poručiteľovi, najneskôr do 30 dní odo dňa jeho úmrtia. Daňový úrad vykoná príslušné zmeny v registri, v ktorom uvedie meno,